Farmaceuci Bez Granic Polska IV

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

FARMACEUCI BEZ GRANIC IV: - KOMUNIKACJA I PROFESJONALIZM W OPIECE ZDROWOTNEJ

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Trzydzieści jeden krajów, 500 000 000 obywateli w UE jest wspieranych przez 400 000 farmaceutów zatrudnionych w 154 000 aptekach, co daje ogółem 23 000 000 pacjentów dziennie otrzymujących 263 444 zarejestrowanych produktów leczniczych.

Farmaceuta to bardzo dobrze wyszkolony personel medyczny uznany na całym świecie za kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej. Światowe trendy w opiece zdrowotnej, takie jak brak lekarzy, brak pielęgniarek, cięcia środków na opiekę zdrowotną, starzenie się populacji, wymagają większej liczby pracowników niż kiedykolwiek, co będzie wyzwaniem na kolejną dekadę dla Ministerstwa Zdrowia

Farmaceuci są dużą i najbardziej dostępną i wykwalifikowaną grupą wśród innych zawodów. Przez większość czasu w wielu krajach UE są oni niedoceniani z powodu wielu problemów politycznych i wewnętrznych walk różnych grup interesów.

Przez wiele lat obserwując system edukacji farmaceutów na uczelniach oraz system kształcenia podyplomowego, szukałem sposobu na pokazanie studentom i farmaceutom innego modelu kształcenia jakiego miałem okazję doświadczyć w krajach anglosaskich. Jednym z moich najlepszych i najbardziej wartościowych kursów, był staż kliniczny w Kanadzie. W ostatnich latach, rola farmaceutów w Kanadzie wzrosła do tego stopnia, że są na pierwszym miejscu w rankingu zawodów zaufania publicznego.

ZAPRASZAM NA 4 CZĘŚĆ WARSZTATÓW FARMACEUCI BEZ GRANIC: KOMUNIKACJA I PROFESJONALIZM W OPIECE ZDROWOTNEJ!

Dr n. farm. Piotr Merks

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs skierowany jest do wszystkich farmaceutów z aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, nauczycieli akademickich, którzy uczą opieki farmaceutycznej oraz dla wszystkich tych, którzy chcą wykonać pierwszy krok w kierunku doskonalenia swoich umiejętności z zakresu kierowania małym zespołem w codziennej pracy apteki oraz komunikacji i informacji o lekach w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych warsztatach:

Celem niniejszego kursu jest zwiększenie motywacji do osiągnięcia afirmatywnej i asertywnej komunikacji, a także wysokiego poziomu profesjonalizmu w praktyce i nauczaniu dot. opieki zdrowotnej oraz prowadzenia programu KOOL. Program jest skierowany dla farmaceutów. Dzięki kluczowym celom nauczania, uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • Uczestniczyć w komunikacji w sposób asertywny, afirmatywny i otwarty
 • Rozpoznać i respektować różne style komunikacji oraz osobowości
 • Zastosować konkretną kulturę komunikacji w środowisku aptecznym
 • Połączyć samomotywację, samoświadomość i samodyscyplinę z inteligencją emocjonalną i społeczną
 • Zastanowić się nad osobistymi wyzwaniami prowadzącymi do osiągnięcia profesjonalnego podejścia i stylu komunikacji
 • Zaplanować zmiany i wdrożyć je do osobistego i zawodowego 100-dniowego planu
 • Jak wykorzystać narzędzia do prowadzenia opieki farmaceutycznej w systemie KOOL.

Czego możesz nauczyć się na naszych warsztatach?

KIEROWANIE MAŁYM ZESPOŁEM W CODZIENNEJ PRACY APTEKI

Cel kursu: Ostatecznym celem kursu jest zwiększenie efektywności kierowania własnym zespołem, zwiększenie jego samodzielności i odpowiedzialności i dzięki temu wygospodarowanie czasu kierownika apteki na rozwój firmy i własny. Celem instrumentalnym jest zapoznanie uczestników z metodami kierowania ludźmi (przydzielania zadań, motywowania, informacji zwrotnej i rozwoju) w oparciu o zindywidualizowaną diagnozę pracowników (Model Hershey’a i Blancharda) i dopasowywanie zadań i ról do pracowników przy małej liczbie pracowników.

KOMUNIKACJA I INFORMACJA O LEKU W PRACY APTEKARZA – WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Cel kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w komunikacji z pacjentami i ich rodzinami w zakresie edukacji zdrowotnej, farmakoterapii, stosowania leków RP i OTC.

Prelegenci

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami prelegentów, których będziemy gościć podczas warsztatów Farmaceuci Bez Granic Polska.

Speaker
Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, w Bydgoszczy, w zakresie opieki farmaceutycznej laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą.
Dr n. farm. Piotr Merks

Adiunkt, Wydział Medyczny. Collegium Medicum

Speaker
FFIP jest trenerką w zakresie umiejętności komunikacji, prezentacji i sprzedaży. Pracowała przez 14 lat jako farmaceutka i była odpowiedzialna za edukację oraz rozwój kompetencji w największej sieci aptek w Chorwacji.
Doc dr sc Arijana Meštrović

MPharm

Speaker
Absolwentka farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, marketingu i zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego oraz bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
mgr farm. Ewelina Drelich

Absolwentka farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Speaker
Farmaceuta z 15 letnim doświadczeniem, doktor nauk medycznych w zakresie biologii molekularnej nowotworzenia. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Zakładzie Klinicznej Biologii Molekularnej oraz Zakładzie Fizjologii Człowieka.
Dr n. med. Walentyn Pankiewicz

Gość specjalny

Speaker
Zajmuję się prowadzeniem szkoleń dla lekarzy z dziedziny dermatologii, okulistyki w zakresie przygotowania i stosowania recepturowych leków robionych. Pasjonatka medycyny holistycznej.
mgr farmacji Karolina Arciszewska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Menadżer aptek.

O Warsztatach

Dodatkowe informacje

Powitanie i wprowadzenie

 • Komunikacja – kluczowa kompetencja w opiece zdrowotnej wykład 45 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm).
 • Profil osobowościowy DISC pracowników służby zdrowia warsztaty 75 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm).

Przerwa 30 min.

 • Asertywna komunikacja i informacja zwrotna warsztaty 60 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm).
 • 10 rad dotyczących komunikacji wykład 30 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm).

Przerwa 30 min.

 • Motywacja i inteligencja emocjonalna wykład 30 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm).
 • Profesjonalizm i ja – mój 100-dniowy plan warsztaty 60 min (Doc dr sc Arijana Meštrović, MPharm).

Przerwa 30 min.

 • Projekt KOOL – jak wykorzystać komunikację oraz Medycynę Opartą na Faktach (EBM) w celu doradzania pacjentowi wykład 60minut (Dr n. farm. Piotr Merks).
 • Praktyczne zastosowanie projektu KOOL do prowadzenia zaawansowanej opieki farmaceutycznej 60 minut ((Dr n. farm. Piotr Merks).
 • Receptura w aptece 30 minut (Dr n. med. Walentyn Pankiewicz)
 • Współpraca farmaceuty z lekarzem 30minut. (mgr farm. Karolina Arciszewska)

Doc dr sc Arijana Meštrović

MPharm, FFIP jest trenerką w zakresie umiejętności komunikacji, prezentacji i sprzedaży. Pracowała przez 14 lat jako farmaceutka i była odpowiedzialna za edukację oraz rozwój kompetencji w największej sieci aptek w Chorwacji. Obecnie jest adiunktem i niezależną konsultantką w międzynarodowej agencji Pharma Expert, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu programów CPD dla farmaceutów, wdrażania nowych usług w sieciach aptek oraz nauczania praktyki zawodowej i opieki farmaceutycznej na uniwersytetach w Chorwacji i na Cyprze. Jej doktorat dotyczy nauk biomedycznych – rozwój kompetencji w farmacji.

Arijana jest członkinią grupy doradczej ds. programu usług międzynarodowych Rady Akredytacyjnej ds. edukacji farmaceutycznej (Accreditation Council for Pharmacy Education, ACPE, USA), pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Programowego FIP, członkini eksperta Rady Praktyki Farmaceutycznej FIP, obecnie jest członkinią Komitetu Wykonawczego Sekcji Akademickiej FIP, członkinią Pharmaceutical Care Network of Europe i międzynarodową konsultantką Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Za swoje zaangażowanie i przywództwo w rozwoju zawodu farmaceuty została wyróżniona przez FIP nagrodą FIP Fellow.

We współpracy z Radą Akredytacyjną ds. edukacji farmaceutycznej (ACPE) jest współautorką programu SMART Pharmacy, nowego modelu CPD wdrożonego w 13 krajach na całym świecie.

Arijana zajmuje się promowaniem edukacji opartej na kompetencjach przy użyciu modelu CPD wśród farmaceutów, dlatego jej nauczanie zazwyczaj dotyczy wszystkich elementów kompetencji – wiedzy, doświadczenia i motywacji. Dotychczas została zaproszona jako prelegentka i konsultantka do wystąpienia w ponad 40 krajach.Dr n. farm. Piotr Merks

Adiunkt, Wydział Medyczny. Collegium Medicum, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sekretarz Generalny Europejskie Związki Zawodowe Pracowników Zatrudnionych w Aptekach (EPhEU), Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji (ZZPF), Prezes Piktorex Sp. z.o.o, z ponad 16-letnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej.

Ekspert w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum, w Bydgoszczy, w zakresie opieki farmaceutycznej laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Posiada międzynarodowe doświadczenie w różnych sektorach: placówki naukowe, organy rządowe i pozarządowe, firmy komercyjne, szpitale, apteki. Przez ponad 10 lat pracował w branży farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii.

Droga kariery zaprowadziła go również do Australii, Kanady i Finlandii, gdzie poznał w praktyce kolejne rynki farmaceutyczne. Należy do wielu branżowych organizacji, takich jak brytyjska Royal Pharmaceutical Society (RPS), Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP), Angielskich Związków Zawodowych (PDA). Członek Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej (Sekcja Współpracy Zagranicznej). Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Wynalazca i koordynator narzędzia opieki farmaceutycznej Lekolepki. Autor projektów, publikacji, uczestnik międzynarodowych konferencji. Prowadzi projekty badawcze w zakresie nowych usług farmaceutycznych takich jak www.pilotazopiekifarmaceutycznej.pl , www.uslugazdroweserce.pl, www.skierujpacjenta.pl służące poprawie zdrowia populacji w ramach tzw. „Population Health”.


Dr n. med. Walentyn Pankiewicz

Farmaceuta z 15 letnim doświadczeniem, doktor nauk medycznych w zakresie biologii molekularnej nowotworzenia. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Zakładzie Klinicznej Biologii Molekularnej oraz Zakładzie Fizjologii Człowieka. Kierownik apteki specjalizującej się w recepturze aptecznej. Entuzjasta ścisłej współpracy na linii farmaceuta - lekarz. Zwolennik przemyślanych terapii i zamierzonych działań. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem. Leonardo da Vinci polskiej farmacji. Współtwórca kilku specjalistycznych marek kosmetycznych. Po godzinach współwłaściciel cukierni.


Mgr farm. Karolina Arciszewska

Od 7 lat współpracuję z lekarzami i nie zdarzyło mi się żeby ktoś odmówił mi współpracy. Wszystko zależy od Twojego podejścia i umiejętności rozmowy.


mgr farm. Ewelina Drelich

Absolwentka farmacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, marketingu i zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego oraz bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej pasją jest bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych, co jest tematem pracy doktorskiej na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka licznych tekstów edukacyjnych w pismach do farmaceutów. Współpracuje z wieloma portalami o tematyce farmaceutycznej.

Koszty warsztatów uzależnione są od terminów zapisów:

 1. Październik – ranny ptaszek – 100 zł
 2. Listopad – 200 zł
 3. 3Grudzień – 350 zł

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pod adresem:

Wydział medyczny. Collegium Medicum
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3 budynek 21
01 - 938 Warszawa
email:p.merks@uksw.edu.pl
Warsztaty w Warszawie termin: 12 i 15 grudnia

Warsztaty Katowice (14 Grudnia) będą odbywały się pod adresem:
Hotel Vienna House Easy
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice
Warsztaty Łódź (13 Grudnia) będą odbywały się pod adresem:
Hotel Holiday Inn
ul. Piotrkowska 229/231
90-456 Łódź

Dojazd
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kampus im. Ks. Ryszarda Rumianka
Młociny
Budynek Auditorium Maximum
Ul. Wóycickiego 1/3

KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

 • Autobusem linii 114 z przystanku Metro Młociny 03 do przystanku Młociny-UKSW 01 (kurs średnio, co 12-15 minut, przejazd ok. 7-10 minut).
 • Autobusem linii 114 z przystanku Metro Młociny 03 do przystanku Młociny-UKSW 01 (kurs średnio, co 12-15 minut, przejazd ok. 7-10 minut).
 • autobusem linii 303 z Pl. Wilsona do przystanku Żubrowa UKSW (kurs co 30 min, przejazd trwa około 30 min. – autobus kursuje tylko w dni powszednie)
 • UWAGA! Szczegóły dojazdu do przystanków „Żubrowa-UKSW” oraz „Młociny-UKSW” sprawdź na stronie internetowej ZTM. Tam znajdziesz również aktualne rozkłady jazdy.

  Szczegóły na stronie internetowej: http://ztm.waw.pl/

  SAMOCHODEM

  Kampus położony jest przy trasie wylotowej z Warszawy w kierunku Gdańska (E7/S7). Aby dojechać do nas z Centrum Warszawy wystarczy wyjechać na Wisłostradę i kierować się na północ. Następnie należy skręcić w lewo, na drugich światłach za restauracją McDonald’s, na skrzyżowaniu z ulicą Wóycickiego. Po około 150 metrach należy skręcić w lewo, w bramę, na wprost budynku Auditorium Maksimum UKSW.

  W razie dojazdu z innych miejsc niż podane (przykładowe) polecamy skorzystanie ze strony: www.jakdojade.pl

Dokonaj przelewu na podany numer konta: 92 1090 1014 0000 0001 4206 4865

W tytule zamieść: Imiona i Nazwiska uczestników, datę warsztatu oraz adres mailowy do korespondencji.

Po dokonaniu przelewu prześlij jego potwierdzenie na adres: rejestracja@farmaceucibezgranic.pl

Wówczas po weryfikacji danych zostaną Państwo zapisani na listę uczestników oraz otrzymają dalsze informacje odnośnie warsztatów.

Koszt

Termin 2 Warsztaty
Łódź

200
 • 13 grudzień 2019
 • Czas trwania: 9 godzin
 • Program:
  1. Kierowanie małym zespołem w codziennej pracy apteki
  2. Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne
 • W ramach pakietu uczestnik otrzymuje:
  12 pkt twardych
  Materiały edukacyjne
  Certyfikat
  Posiłek
Zapisz się

Termin 4 Warsztaty Warszawa

200
 • 15 grudzień 2019
 • Czas trwania: 9 godzin
 • Program:
  1. Kierowanie małym zespołem w codziennej pracy apteki
  2. Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne
 • W ramach pakietu uczestnik otrzymuje:
  12 pkt twardych
  Materiały edukacyjne
  Certyfikat
  Posiłek
Zapisz się

Farmaceuci Bez Granic Polska

Lokalizacja i dane organizacyjne

Dołącz do nas

Farmaceuci bez granic © . All Rights Reserved.